kost

Mindre depressiva symtom vid högre intag av växtfibrer

Personer som äter mer fibrer från växtriket uppvisar mindre depressiva symtom. Detta enligt en artikel som publicerats i tidskriften Nutrition. Forskarna gick igenom data från studien National Health and Nutrition Examination Survey där 16 807 personer ingick. Man extraherade data om fiberintag från olika vegetabilier och förekomst av depressiva symptom. Man fann att de som åt […] Läs mer ›

Grönare ätande minskar risk för reumatism

Kvinnor som äter hälsosammare enligt rekommendationer från hälsomyndigheter har minskad risk för reumatoid artrit (RA). Detta enligt en studie som publicerats i tidskriften Annals of the Rheumatic Diseases. Forskare från Harvarduniversitetet följde 139 989 kvinnor som deltagit i Nurses’ Health Study I & II. Kostintag registrerades liksom nyinsjuknande i RA. Genomsnittlig uppföljningstid var 26 år. […] Läs mer ›

Hälsosammare ätande lindrar depression

Att ändra sin kost i enlighet med globala kostråd liknande dem från Livsmedelsverket kan lindra depression. Detta enligt en studie som publicerats i tidskriften BMC Medicine. Forskarna lottade 67 personer till att antingen få kostråd att äta mer hälsosamt eller att få socialt stöd under 12 veckor. Kostråden fokuserade på hela vegetabilier som frukt, grönsaker, […] Läs mer ›

Animaliska livsmedel ökar risk för hjärtinfarkt och stroke

Trimetylamin N-oxid (TMAO) är en molekyl som produceras vid nedbrytning av huvudsakligen animaliska produkter. Vegansk och vegetarisk kost selekterar fram en tarmflora som i mycket mindre utstråckning bildar TMAO (se här). En högre halt av TMAO i blodet ökar risk för dödlig hjärtinfarkt eller stroke. Detta enligt en studie som publicerats i European Heart Journal. […] Läs mer ›

Diabetesexperter rekommenderar växtbaserad kost

Växtbaserad kost bör användas i behandling av diabetes typ 2. Detta enligt en litteraturgenomgång från Canadian Diabetes Association som publicerats online i tidskriften Canadian Journal of Diabetes. Forskarna har gått igenom tillgänglig forskning om effekten av växtbaserad kost att förebygga och behandla diabetes typ 2. Man har funnit att växtbaserade koster har ett samband med […] Läs mer ›

Kött ökar risk för Alzheimer

Kost kan vara den viktigaste riskfaktorn för att drabbas av Alzheimers sjuksom. Detta enligt forskning som publicerats i tidskriften Journal of the American College of Nutrition. Författaren har sammanställt kostdata från 10 länder samt data från observationsstudier om Alzheimer och kost. Sammanställningen visar att köttkonsumtion ökar risken för Alzheimer mest, följt av ägg och feta […] Läs mer ›

Vegansk kost ger fördelar vid diabetes typ 2

Personer som uppmuntras till en vegansk kost uppvisar bättre blodsockerkontroll än personer som uppmuntras till kost enligt sedvanliga rekommendationer. Detta enligt en studie som publicerats i tidskriften PLOS One. Forskare i Korea lottade 93 personer till att antingen uppmuntras att äta en hälsosam vegansk kost centrerad kring hela vegetabilier, eller att följa kostråd från Korean […] Läs mer ›

Hälsosam kost är nyckel till att förbättra mental hälsa enligt expertgrupp

Koständringar kan minska förekomsten av och förebygga mental ohälsa och är ett kostnadseffektivt sätt att förbättra mental hälsa. Detta enligt en officiellt uttalad ståndpunkt från International Society for Nutritional Psychiatry Research som publicerats i tidskriften World Psychiatry. Experterna anser att kostintervention bör spela en nyckelroll i behandling och förebyggande av mental hälsa. De vädjar även […] Läs mer ›

Vara nutritarian – optimal kost för att behandla sjukdom?

I senaste numret av American Journal of Lifestyle Medicine sammanfattar forskaren och läkaren Joel Fuhrman sin kunskap om hur kost kan förebygga och behandla sjukdom. Fuhrman har under 25 år behandlat patienter som lidit av övervikt och kroniska sjukdomar med en så kallad ”Nutritarian diet”. Kort innebär denna att äta huvudsakligen en kost av hela […] Läs mer ›

Samband mellan kost och risk för hypotyreos?

Höga blodfetter, specifikt triglycerider, kan öka risk för bristande sköldkörtelfunktion (hypotyreos). Detta enligt en ny studie som publicerats i Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. Forskarna mätte triglycerider och insjuknande i hypotyreos hos 24 100 deltagare i REACTION-studien (the Risk Evaluation of Cancer in Chinese Diabetic Individuals study). De som hade höga triglycerider hade 35% […] Läs mer ›

Fullkorn skyddar mot hjärtsjukdom

Att lägga fullkorn till kosten kan skydda mot hjärtsjukdom. Detta enligt en metaanalys som publicerats i American Journal of Cardiology. Forskarna analyserade resultat från 18 studier som inkluderade totalt 400 492 deltagare, varav 14 427 hade blivit diagnosticerade med hjärtsjukdom. De som åt mest fullkorn hade lägre risk för hjärtsjukdom jämfört med dem som åt minst. […] Läs mer ›

Starkt samband mellan metabola riskfaktorer och flera cancerformer

Att välja en växtbaserad kost förbättrar och normaliserar metabola riskfaktorer. Exempel på metabola riskfaktorer är höga blodfetter, högt blodsocker, högt blodtryck, övervikt mm. Nu har svenska forskare analyserat data på BMI, blodtryck, blodsocker, kolesterol och triglycerider från 7 europeiska kohorter. Totalt 564 596 män och kvinnor ingick och följdes under 12 år. Uppmätta parametrar omvandlades till ett […] Läs mer ›

Mer mat från växtriket associerat med lägre risk för KOL

Ny studie från Harvard som publicerats i British Medical Journal visar att personer som äter mer i enlighet med Alternate Healthy Eating Index (AHEI) 2010 har lägre risk att drabbas av KOL. Högt poäng enligt detta index innebär mer fullkorn, nötter, fleromättat fett och mindre kött, charkvaror, socker och vitt mjöl . Forskarna följde 73 228 […] Läs mer ›

Vegansk kost bäst för viktnedgång

Ny studie som publiserats online i tidskriften Nutrition visar att överviktiga går ned mer i vikt ju mer animalier som utesluts ur kosten. Forskarna randomiserade 63 deltagare till att följa en av fem kostregimer för viktnedgång som understryker mindre fett och kost med lågt glykemiskt index (GI). Kosterna innehöll fallande mängd animalier så att de […] Läs mer ›

Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden.

Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Läs mer ›

Prenumerera via e-post

Följ oss på Facebook

Twitter