hälsosamt ätande

Bättre minne med mer kost från växtriket

Att äta mer från växtriket och mindre från djurriket och mindre processade livsmedel uppvisar ett samband med minskad risk för att hjärnans funktion försämras. Detta enligt en ny studie som publicerats denna vecka i tidskriften Neurology. Forskarna följde 27 860 personer under 56 månader. Deras kostintag registrerades och deras kognitiva funktion (minne, förståelse, varseblivining) mättes. […] Läs mer ›

Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden.

Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Läs mer ›

Prenumerera via e-post

Följ oss på Facebook

Twitter