frukt

Mer hela vegetabilier kan minska risk för impotens

Personer som äter mer hälsosamma växtbaserade livsmedel som frukt, grönsaker, fullkorn och baljväxter uppvisar en minskad risk för att drabbas av impotens. Detta enligt en studie som publicerats i tidskriften BJU International. Forskarna följde 21 942 medelålders män under ca 20 år, alla var deltagare i Health Professionals Follow-Up Study. Förekomst av impotens värderades vart […] Läs mer ›

Hela vegetabilier kan minska risk för inflammatorisk tarmsjukdom

Kvinnor som äter mer hela vegetabilier (frukt, grönsaker, baljväxter, fullkorn, nötter, frön och bär) uppvisar minskad risk för Crohn’s sjukdom och ulcerös kolit. Detta enligt en studie från Harvarduniversitetet som publicerats i tidskriften Current Developments in Nutrition. Forskarna analyserade matintag och förekomst av Crohn’s sjukdom och Ulcerös kolit hos 169 945 kvinnor som ingick i […] Läs mer ›

Frukt och bär kan skydda mot demens

Flavonoider som från bär, frukt och andra växtbaserade livsmedel kan skydda mot demens. Detta enligt en studie som publicerats i tidskriften American Journal of Clinical Nutrition. Forskarna analyserade matintag och risk för demens hos 2 801 deltagare i Framingham Heart Study Offspring Cohort under 20 år. Man fann att de som hade högst intag av […] Läs mer ›

Friskare och längre liv ju grönare kost

Att gradvis öka intaget frukt och grönsaker minskar risk för hjärtkärlsjukdom, cancer och förtida död. Detta enligt en litteraturgenomgång som publicerats i tidskriften International Journal of Epidemiology. Forskare har sammanställt resultat från 95 studier och summerat riskminskning för olika sjukdomar och förtida död vid ökat intag av frukt och grönsaker. Man fann att för varje […] Läs mer ›

Frukt och grönsaker skyddar hjärnan

Personer som äter mer frukt och grönsaker uppvisar minskad risk för kognitiv försämring och demens. Detta enligt en metaanalys som publicerats i tidskriften Frontiers in Aging Neuroscience. Forskarna sammanställde data från 9 studier som värderat intag av frukt och grönsaker, kognitiv försämring och risk för demens. Man fann att personer över 65 år som åt […] Läs mer ›

Mer fibrer i kosten förebygger kronisk sjukdom

En kost med mycket fibrer är gynnsamt för att åldras hälsosamt. Detta enligt en studie som publicerats online i tidskriften Aging. Forskarna mätte kostintag hos 1 609 friska äldre (>49 år) deltagare och registrerade sedan förekomst av cancer, hjärtsjukdom, depression och kognitiv funktion under tio år. De som åt mest fibrer, i första hand från […] Läs mer ›

Mer frukt och grönt i unga år och mindre bröstcancer

Kvinnor som ätit mer frukt och mer av vissa grönsaker under tonåren och som unga vuxna uppvisar lägre risk för bröstcancer senare i livet. Detta enligt en studie som publicerats i British Medical Journal. Forskare vid Harvard följde 90 476 kvinnor ur Nurses’ Health Study II som registrerat sin kost 1991 och angivit sitt kostintag […] Läs mer ›

Ökad frakturrisk vid lågt intag av frukt och grönt

Personer som äter lite frukt och grönsaker uppvisar signifikant ökad risk för höftfrakturer. Detta enligt en studie som publicerats i tidskriften Journal of Bone and Mineral Research. Forskarna sammanställde resultat från fem studiepopulationer där kostintag och förekomst av höftfrakturer registrerats. Totalt ingick 142 018 deltagare och genomsnittlig uppföljningstid var 13 år. Man fann att de […] Läs mer ›

Frukt gynnsamt mot hjärtinfarkt och stroke

Personer som äter mer färsk frukt uppvisar mindre risk för hjärtinfarkt och stroke och dessutom lägre blodtryck och blodsocker. Detta enligt en studie som publicerats i tidskriften New England Journal of Medicine. Forskarna följde 512 891 studiedeltagare i Kina under i snitt 6,2 år. Kostintag följdes liksom blodsocker, blodtryck, insjuknande i stroke och större hjärthändelser […] Läs mer ›

Nej, kadmium innebär ingen hälsorisk för vegetarianer

Igår (18/3) rapporterade Vetenskapsradion att det finns faror med att äta mer hela vegetabilier som frukt, grönt och spannmål i och med att intaget av kadmium kan öka. Detta skulle enligt artikeln innebära att fler människor i Sverige skulle drabbas av njurproblem och benskörhet om fler gick över till vegetarisk kost. Värt att notera är […] Läs mer ›

Samband mellan lycka, frukost, frukt och grönt

Personer som äter frukost regelbundet och mer frukt och grönsaker uppvisar en högre grad av lycka. Detta enligt en studie som publicerats i tidskriften Eating and Weight Disorders. Forskarna utförde en tvärsnittsstudie där 541 läkarstudenter i Iran fick svara på ett web-formulär med frågor relaterade till lycka och hur de åt. Man fann att mätvärden […] Läs mer ›

Flavonoider i frukt kan minska viktuppgång

Flavonoider som finns i äpplen, päron, lök och andra frukter och grönsaker kan hjälpa oss att hålla vikten. Detta enligt en ny studie som publicerats i British Medical Journal. Forskare vid Harvard-universitetet registrerade vikten och intag av olika flavonoider hos 124 086 deltagare i Health Professionals Follow-up Stude, Nurses’ Health study och Nurses’ Health Study […] Läs mer ›

Frukt förebygger impotens

Att lägga mer frukt till kosten kan minska risken för erektil dysfunktion (impotens). Detta enligt en studien som publicerats i Amercan Journal of Clinical Nutrition. Forskare vid Harvard följde kosten hos 25 096 män som deltog i Health Professionals Follow-Up Study och registrerade förekomsten av erektil dysfunktion. Deltagare som hade högst intag av fytonutrienterna antocyaniner, […] Läs mer ›

Äta frukt och grönsaker i unga år förebygger hjärtsjukdom

Att äta mer frukt och grönsaker som ung vuxen förebygger hjärtsjukdom senare i livet. Detta enligt en studie som publicerats online i tidskriften Circulation. Forskarna följde 2 506 deltagare i CARDIA-studien (Coronary Artey Risk Development in Young Adults) under 20 år och registrerade frukt- och grönsaksintag och mätte bildandet av förkalkning i artärer, en riskmarkör […] Läs mer ›

Frukt och grönsaker skyddar synen

Färggranna frukter och grönsaker rika på karotenoider som morötter och spenat skyddar mot åldersrelaterad makuladegeneration AMD (åldersförändringar i gula fläcken). Detta enligt en studie från Harvard som publicerats online i JAMA Ophtalmology. Forskarna registrerade kost och förekomst av AMD hos 102 046 deltagare i Nurses’ Health Study och Health Professionals Follow-up Study. De som åt […] Läs mer ›

Mindre depression med mer frukt och grönsaker

Personer som äter mer frukt och grönt uppvisar minskad risk för depression. Detta enligt en metaanalys som publicerats i tidskriften Nutrition. Forskarna la ihop resultat från 10 studier som värderat risk för depression och intag av frukt och grönsaker. Totalt ingick 218 699 personer avseende grönsaksintag och 227 852 avseende fruktintag. Man fann att de […] Läs mer ›

En hälsosammare vikt med mer frukt och grönt

Att lägga till mer frukt och grönt till kosten kan hjälpa till att bibehålla en hälsosam vikt. Detta enligt en studie som publicerats i PLoS Medicine. Forskare från Harvard registrerade intaget av frukt och grönsaker hos 133 468 deltagare i Nurses’ Health Study, Health Professionals Follow-up Study och Nurses’ Health Study II. Ökat intag av […] Läs mer ›

Personer som äter från växtriket har mindre tjocktarmscancer

Att äta mer hela vegetabilier, mindre animaliska produkter och mindre processade livsmedel har ett samband med minskad risk för tjocktarmscancer. Detta enligt en ny litteraturgenomgång som publicerats i tidskriften Asian Pacific Journal of Cancer. Forskarna sammanställde resultat från 16 studier publicerade efter 2008 som värderat kostintag och risk för tjocktarmscancer. Samtliga studier var gjorda på […] Läs mer ›

Bättre kognitionsförmåga hos barn som äter mer hälsosam kost från växtriket

Barn som äter en mer växtbaserad kost uppvisar bättre resultat avseende hjärnans funktioner (kognition). Detta enligt en ny studie som publicerats online i tidskriften British Journal of Nutrition. Forskarna analyserade kostintag hos 216 pojkar och 212 flickor som var mellan 6-8 år gamla. Kostintagen poängsattes enligt två index för hälsosamt ätande (Baltic Sea Diet Score […] Läs mer ›

Dricka grön smoothie ger friskare och vackrare hud

Att dricka en smoothie gjord på frukt och grönsaker varje dag leder till förändringar av färgnyanser i huden vilket ger en hud som uppfattas som hälsosammare och mer attraktiv. Detta enligt en ny studie som publicerats i tidskriften PLoS ONE. Forskare lottade 81 universitetsstudenter till att antingen dricka en smoothie gjord på frukt och grönsaker […] Läs mer ›

Mindre övervikt med mer frukt och mindre fruktjuice

Fruktkonsumtion har ett samband med hälsosam viktutveckling medan fruktjuice har motsatt effekt och leder till viktuppgång på lång sikt. Detta enligt en litteraturgenomgång som publicerats i tidskriften Critical Reviews in Food Science and Nutrition. Forskarna sammanställde data från 11 randomiserade studier och 6 prospektiva kohortstudier som alla värderat konsumtion av hel frukt och fruktjuicekonsumtion i […] Läs mer ›

Frukt förhindrar viktuppgång

En kost med mycket hela frukter hjälper människor bibehålla en hälsosam vikt. Detta enligt en ny litteraturgenomgång som publicerats i tidskriften Critical Reviews in Food Science and Nutrition. Forskarna lade samman resultatet från 17 studier som analyserat fruktintag och dess effekt på viktuppgång under längre tid. Man fann att de som lade till mer färsk […] Läs mer ›

Frukt och grönsaker stärker skelettet

Personer som äter mer frukt och grönsaker har lägre risk för benbrott. Detta enligt en ny svensk studie som publicerats i tidskriften Journal of Bone and Mineral Research. Forskarna sammanställde kostintag och antal höftfraktur hos 40 644 män ur Cohort of Swedish Men (COSM) och 34 947 kvinnor ur Swedish Mammography Cohort (SMC). Man fann […] Läs mer ›

Frukt och grönsaker minskar risk för bukspottkörtelcancer

Människor som äter mer frukt och grönsaker uppvisar minskad risk för bukspottkörtelcancer. Detta enligt en ny metaanalys som publicerats i tidskriften European Journal of Cancer. Forskarna lade samman data från 15 fall-kontrollstudier, 8 prospektiva studier och en analys av flera studier. Man fann att de som åt mest frukt och grönsaker hade 27% lägre risk […] Läs mer ›

Frukt skyddar hjärta och hjärna

Kvinnor som äter mer frukt har lägre risk att dö av hjärtinfarkt eller stroke. Detta enligt en ny studie som väntar att tryckas i tidskriften European Journal of Epidemiology. Forskarna analyserade kostintag hos 30 458 kvinnor i kohorten UK Women’s Cohort Study och räknade ut risk att dö av hjärtinfarkt eller stroke i relation till […] Läs mer ›

Minskad risk för diabetes med mer fibrer i kosten

Fibrer finns bara i hela vegetabilier som frukt, grönsaker, fullkorn och baljväxter. Personer som äter en kost med mer fibrer uppvisar lägre risk för diabetes typ 2. Detta enligt en ny studie och metaanalys som publicerats i tidskriften Diabetologia. Forskarna analyserade data ur EPIC-InterAct-studien, en kohort bestående av 340 234 personer i 8 europeiska länder […] Läs mer ›

Halverad risk för död av stroke med mer frukt och grönt

Att öka sin konsumtion av frukt och grönsaker förlänger livet och minskar risk för förtida död. Detta visar en ny studie som publicerats i European Journal of Preventive Cardiology. Forskarna följde 19 333 personer i Östeuropa under 7,1 år, analyserade deras kostintag och samlade in uppgifter om dödsorsaker. Man fann att de som åt mer […] Läs mer ›

Ett äpple om dagen ger fler i korgen

Personer som äter ett äpple precis innan de ska köpa mat handlar betydligt mer frukt och grönt. Detta visar en ny studie som publicerats i tidskriften Psychology & Marketing. Forskare vid Cornell University lottade 120 personer till att antingen få ett äpple, en kaka, eller inget smakprov precis innan de skulle handla mat. Innehållet i […] Läs mer ›

Mer frukt och grönsaker minskar risk för hjärtkärlsjukdom

Ny metaanalys som accepterats för publicering i International Journal of Cardiology visar minskad risk för hjärtkärlsjukdom hos dem som åt mer frukt och grönsaker. Forskarna analyserade resultat från 23 studier med totalt 937 665 deltagare och 18 048 patienter med hjärtkärlsjukdom. Man fann att ökad konsumtion av frukt, grönsaker respektive frukt och grönsaker minskade risk […] Läs mer ›

Växtbaserad kost förebygger diabetes typ 2

I senaste numret av Current Nutrition Reports har forskare från Harvard gått igenom alla data som rör diabetes i Nurses’ Health Study, Nurses’ Health Study 2 och Health Professionals’ Follow-Up Study. Detta är tre av världens mest välundersökta kohorter. Avseende diabetes typ 2 fann man att följande livsmedel minskade risk för diabetes: kaffe, fullkorn, frukt, […] Läs mer ›

Frukt förebygger hjärtsjukdom

Dagligt intag av frukt kan minska risk för hjärtsjukdom med så mycket som 40 procent. Detta enligt data som presenteras denna vecka vid European Society of Cardiology’s årliga kongress. Forskarna följde 451 681 deltagare under sju år. Man fann att dagligt intag av frukt inte bara minskade risk för hjärtsjukdom, utan även minskade risk att […] Läs mer ›

Grillade persikor med grillad tofu

I detta underbara recept används två tekniker, grillning och att bortkokning av vätska, vilket skapar en dessert som är full av smak och tar fram det bästa av varje ingrediens. Persikor blir nästan karamelliserade när de grillas vilket skapar en sensationellt söt smak utan tillsatt socker. Med bara fem ingredienser, är denna dessert en spektakulär […] Läs mer ›

Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden.

Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Läs mer ›

Prenumerera via e-post

Följ oss på Facebook

Twitter