frukt & grönt

Ungdomar som äter mer frukt och grönt har större muskelstyrka

Ny studie som publicerats i Journal of Musculoskeletal and Neuronal Interaction visar att ungdomar som åt mer frukt och grönt hade större muskelstyrka. 1 019 pojkar och 998 flickor som var 12 eller 15 år gamla fick testa sin muskelstyrka avseende handgrepp och hoppförmåga samt registrera sin kost i sju dagar. Forskarna fann att pojkar […] Läs mer ›

Frukt och grönt kan minska risk för astma

Ny meta-analys som publicerats i tidskriften Nutrition Reviews visar minskad risk för astma hos dem som åt mer frukt och grönsaker. Forskarna analyserade resultaten från totalt 42 studier. Man fann att högt intag av frukt och grönsaker minskade risk för väsande andning hos barn med 24 procent jämfört med dem som åt mindre. De vuxna […] Läs mer ›

Bär, frukt och grönsaker minskar risk för förtida död

Ny studie från Norge som publicerats i European Journal of Nutrition har visat förlängd överlevnad hos dem som åt mer bär, frukt och grönsaker. Forskarna har följt över 10 000 män under 40 år och samlat uppgifter om kostintag och dödsorsak. Man fann att de som åt mer bär, frukt och grönsaker hade 20 procent […] Läs mer ›

Samband mellan kost och mental hälsa hos barn och ungdomar

Ny meta-analys som publicerats i American Journal of Public Health visar bättre mental hälsa hos barn och ungdomar som äter mer frukt, grönsaker och fibrer och mindre rött kött, feta mejeriprodukter och snabba kolhydrater som socker och vitt mjöl. Forskarna har gått igenom totalt 12 epidemiologiska studier som analyserat kostintag och förekomst av depressiva sjukdomar, […] Läs mer ›

Hjärnan föredrar hälsosam kost – om vi äter sådan

Enligt en studie som publicerats online i Nutrition & Diabetes kan vår hjärna lära sig föredra hälsosamma livsmedel. Forskarna observerade den del av hjärnan som associeras med belöning hos 13 överviktiga deltagare. Dessa deltog antingen i en kostinterventionsgrupp eller en grupp som inte ändrade sin kost. Interventionskosten bestod av en mer hälsosam, mindre kalorität kost med […] Läs mer ›

Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden.

Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Läs mer ›

Prenumerera via e-post

Följ oss på Facebook

Twitter