bröstcancer

Mjölkprodukter kopplade till ökad cancerrisk

Personer som konsumerar mer mjölkprodukter uppvisar en högre risk för cancer. Detta enligt en studie som publicerats i tidskriften BMC Medicine. Majoriteten av tidigare forskning som värderat cancerrisk av mjölkprodukter är gjord på västerländska befolkningar där konsumtionen av mjölkprodukter är hög. Där har man sett ökad risk för prostatacancer och minskad risk för tjocktarmscancer. Forskarna jämförde […] Läs mer ›

Samband mellan nötkonsumtion och återfall i bröstcancer

Kvinnor som äter mer nötter uppvisar lägre risk för återfall i bröstcancer. Detta enligt en studie som publicerats i tidskriften International Journal of Cancer. Forskarna registrerade nötkonsumtion och canceröverlevnad under 8,3 år hos 2 449 kvinnor som drabbats av bröstcancer. Analysen var en del av Shanghai Breast Cancer Survival Study. Man fann att de som […] Läs mer ›

Växtbaserad mat kopplat till mindre bröstcancer

Kvinnor som äter mer växtbaserat uppvisar lägre risk för bröstcancer. Detta enligt en presentation av forskare vid Harvarduniversitetet som hölls vid American Association for Cancer Research’ årliga kongress. Forskarna följde 74 516 kvinnor ur Nurses’ Health Study och 93 915 kvinnor ur Nurses’ Health Study II i genomsnitt 25 år. Deltagarnas kostintag registrerades liksom nyinsjuknande […] Läs mer ›

Minskad risk för bröstcancer vid högre fiberintag

Kvinnor som äter mer fibrer uppvisar en minskad risk för bröstcancer. Detta enligt en systematisk litteraturgenomgång som publicerats av American Cancer Society. Forskarna jämförde fiberintag från olika källor hos kvinnor och undersökte samband med risk för bröstcancer genom att sammanväga data från totalt 20 studier. Man fann att de som åt mest fibrer hade 18% […] Läs mer ›

Förbättrad överlevnad i bröstcancer med mer soja

Bland kvinnor som drabbats av bröstcancer uppvisar de som äter mer soja en förbättrad överlevnad. Detta enligt en studie som publicerats i tidskriften Cancer. Forskarna följde 6 235 patienter som drabbats av bröstcancer och registrerade matintag och dödstal. Kvinnor med hormonreceptornegativa tumörer som åt mest isoflavoner från soja minskade risken att avlida i bröstcancer med […] Läs mer ›

Grönare kost minskar risk för bröstcancer

Kvinnor som äter en grönare, mer fiberrik kost uppvisar minskad risk för bröstcancer. Detta enligt en metaanalys som publicerats i tidskriften Oncotarget. Forskarna sammanställde resultat från 24 studier som värderat fiberintag via kosten och risk att drabbas av bröstcancer. För varje 10 gram ökning av fibermängd i kosten minskade risken för bröstcancer med 4 %. […] Läs mer ›

Rött kött och chark ökar risk för kronisk sjukdom

Rött kött och chark ökar risk för hjärtsjukdom, cancer och andra kroniska sjukdomar. Detta enligt en svensk litteraturgenomgång som publicerats i tidskriften Journal of Internal Medicine. Man har undersökt sambandet mellan sjukdomsrisk och konsumtion av kött i sex kohortstudier. Man fann att konsumtion av 100 gram kött per dag ökade risk för stroke, bröstcancer, död […] Läs mer ›

Kolesterolrik kost uppvisar samband med bröstcancerrisk

Att äta en kost med mycket kolesterol (t ex kött, kyckling, ägg, grädde, glass och smör) är kopplat till ökad risk för bröstcancer. Detta enligt en metaanalys som publicerats i tidskriften Nutrition Research. Forskarna räknade samman resultat från nio studier med totalt 387 069 deltagare som följt intag av kolesterol och insjuknande i cancer. De […] Läs mer ›

Mer frukt och grönt i unga år och mindre bröstcancer

Kvinnor som ätit mer frukt och mer av vissa grönsaker under tonåren och som unga vuxna uppvisar lägre risk för bröstcancer senare i livet. Detta enligt en studie som publicerats i British Medical Journal. Forskare vid Harvard följde 90 476 kvinnor ur Nurses’ Health Study II som registrerat sin kost 1991 och angivit sitt kostintag […] Läs mer ›

Äpplen mot cancer

Personer som äter mer äpplen uppvisar lägre risk för cancer. Detta enligt en metaanalys som publicerats i tidskriften Public Health Nutrition. Forskarna sammanställde data från 20 fall-kontrollstudier och 21 kohortstudier som alla värderat intag av äpplen och risk för cancer. Man fann att de som åt mest äpplen minskade sin risk för lungcancer, tjocktarms- och […] Läs mer ›

Charkvaror och fisk ökar risk för bröstcancer

Charkvaror och fisk ökar risk för bröstcancer. Detta enligt en studie som publicerats i tidskriften Cancer Causes & Control. Forskarna följde mer än 8 000 kvinnor ur studien Breast Cancer Health Disparities Study. Deltagarnas intag av charkvaror, rött kött och fisk och deras insjuknande i cancer registrerades. Bland latinamerikanska deltagare hade de som åt mest […] Läs mer ›

Fiberrik kost i tonåren kan minska risk för senare bröstcancer

Att äta en grönare kost med mer fibrer när vi är unga kan minska risken för senare bröstcancer. Detta enligt en studie som publicerats i tidskriften Pediatrics. Forskare från Harvard registrerade kost och förekomst av bröstcancer hos 44 265 kvinnor inom ramen för Nurses’ Health Study II. Deltagarna angav även sitt uppskattade kostintag under högstadiet […] Läs mer ›

Minskad risk för bröstcancer med mer grönsaker i kosten

Kvinnor som äter mer grönsaker uppvisar lägre risk för bröstcancer. Detta enligt en studie som publicerats i tidskriften American Journal of Clinical Nutrition. Forskarna följde 335 054 kvinnor inom ramen för EPIC-studien (European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition) under 11,5 år. Kostintag registrerades liksom förekomst av bröstcancer. Man fann att de kvinnor som åt […] Läs mer ›

Rött kött och chark kan öka risk för bröstcancer

WHO har nyligen konstaterat att rött kött och chark är cancerframkallande för människor. Samband har observerats framförallt vid tjocktarmscancer, men även vid bukspottkörtelcancer och prostatacancer (se här). Nu visar en ny studie att  kvinnor som äter mer rött kött och chark uppvisar ökad risk för bröstcancer. Studien har publicerats i tidskriften International Journal of Cancer. Forskarna följde 193 […] Läs mer ›

Virus i mjölkprodukter kopplat till bröstcancer

Ett virus som finns i kött och mjölkprodukter kan vara en riskfaktor för bröstcancer. Detta enligt en fall-kontroll-studie som publicerats i PLoS One. Forskarna undersökte 239 bröstpreparat från Cooperative Human Tissue Network efter förekomst av BLV (bovine leukemia virus). BLV i bröstvävnad hade ett starkt samband med bröstcancer. Viruset återfanns hos 59% i vävnaden hos […] Läs mer ›

Växtbaserade kostmönster minskar risk för bröstcancer

Att ändra sin kost till ett mer växtbaserad kostmönster kan minska risk för bröstcancer. Detta enligt en ny studie som publicerats denna vecka i tidskriften JAMA Internal Medicine. Forskarna analyserade data ur PREDIMED-studien där man lottat 4282 kvinnor till en kontrollgrupp som inte ändrade sin kost eller till en av två grupper som uppmuntrades att […] Läs mer ›

Samband mellan växtbaserad kost och minskad risk för bröstcancer

En ny studie som publicerats i American Journal of Clinical Nutrition visar minskad risk för bröstcancer hos kvinnor som äter en mer växtbaserad kost. Forskarna analyserade kostintag hos 4 417 kvinnor ur kohorten the Canadian Study of Diet, Lifestyle and Health (CSDLH) och 49 410 kvinnor ur kohorten the National Breast Screening Study (NBSS). Totalt […] Läs mer ›

Köttkonsumtion kopplat till risk för bröstcancer

En meta-analys som publicerats i tidskriften Asian Pacific Journal of Cancer Prevention visar ett samband mellan hög köttkonsumtion och risk för bröstcancer. Forskarna inkluderade totalt 40 studier i sin analys. Ökad risk för bröstcancer sågs för traditionella riskfaktorer som barnlöshet, BMI över 30 och första graviditet efter 30 års ålder. Tre studier värderade köttkonsumtion och […] Läs mer ›

Rött kött under vår uppväxt ökar risk för bröstcancer

Kvinnor som äter mer rött kött under sin uppväxt ökar sin risk att utveckla bröstcancer i vuxen ålder, jämfört med dem som äter mindre. Detta enligt en ny studie från Harvard som publiseras i International Journal of Cancer. Forskarna följde 44 231 kvinnor mellan 32-52 år gamla som deltog i Nurses’ Health Study II i […] Läs mer ›

Växtbaserad kost förlänger överlevnad efter bröstcancer

Världscancerfonden har släppt en ny rapport om bröstcancer inom ramen för sitt Continuous Update Project (CUP). Rapporten talar för vinster med en växtbaserad kost. En panel av oberoende forskare gick igenom 85 studier med 164 416 deltagare som diagnosticerats med bröstcancer. De fann att risken att avlida i bröstcancer kan minska av att äta mer […] Läs mer ›

Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden.

Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Läs mer ›

Prenumerera via e-post

Följ oss på Facebook

Twitter