bacon

Samband mellan charkvaror och hjärtsvikt

Kvinnor som äter mer charkvaror har högre risk för hjärtsvikt. Detta enligt en ny svensk studie som accepterats för publicering i International Journal of Cardiology. Forskare följde 34 057 kvinnor i Swedish Mammography Cohort i 13,2 år. Kostintag registrerades liksom antalet fall av hjärtsvikt (totalt 2 806 fall). Man fann att de kvinnor som åt […] Läs mer ›

Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden.

Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Läs mer ›

Prenumerera via e-post

Följ oss på Facebook

Twitter