top of page

Virus i mjölkprodukter kopplat till bröstcancer


milk-518067_1280

BLV i bröstvävnad hade ett starkt samband med bröstcancer. Viruset återfanns hos 59% i vävnaden hos dem som drabbats av bröstcancer.

Forskarna analyserade även förekomst av BLV hos kreatur och fann att 38% av köttkor och 84% av mejerikor var infekterade med BLV.

Länk till studien finns här.

Buehring GC, Shen HM, Jensen HM, Jin DL, Hudes M, Block G. Exposure to bovine leukemia virus is associated with breast cancer: a case-control study. PLoS One. 2015;10:e0134304.

Foto: Condesign

#bröstcancer #mjölk

bottom of page