top of page

Vi har ju alltid ätit kött – eller hur?


Som vegetarian eller vegan får man ofta höra att människan alltid har ätit kött. Personen som framför detta vill i regel med detta få sagt att kött är bra för oss, eller till och med nödvändigt. Är detta ett riktigt och giltigt argument?

Arkeologiska studier visar mycket riktigt att kött och andra animaliska produkter varit en varierande del av vårt kostintag under större delen av vår existens. Men om vi vill veta vilken kost vi blir friskast av är arkeologiska studier ingen bra källa. De studier som ger oss kunskap om vilka livsmedel som ökar respektive minskar sjukdom är så klart de som gjorts i modern tid. Vi behöver studera hur olika människor äter i en befolkning och om detta påverkar risk för sjukdom och förtida död. Dessa studier visar entydigt att vi blir friskare ju mer från växtriket vi äter och ju mindre animaliska och processade livsmedel vi äter. Veganer är friskare än vegetarianer som är friskare än blandkostare, framförallt i befolkningar som äter mer hälsosamt. Flertalet experimentstudier där personer byter kost visar att hälsan förbättras mest när deltagarna byter till en helt växtbaserad kost, framförallt när hjärtkärlsjukdom studeras ( se här, här, här, och här). Att man hittat rester av animaliska produkter i 100 000 år gammal mänsklig avföring är inget som ändrar tolkningen av moderna studier.

Går vi ännu längre tillbaka och studerar vad våra närmaste släktingar människoapor äter, så finner vi stort sett bara livsmedel från växtriket. Är det verkligen sannolikt att det i ett utvecklingsträd av växtätande arter plötsligt skulle uppstå en art som måste äta kött? Skulle evolutionen kunna selektera fram en köttätande häst?

Människans stora hjärna ska ju ha utvecklats vid samma tid som vi började äta mer kött. Är inte detta ett gott argument för att vi behöver kött? Arkeologer har faktiskt hävdat detta samband under många år. Men för tre år sedan kom en studie som visade att kolhydrater var minst lika viktiga. Animaliska produkter ger oss fett och protein, men hjärnan behöver kolhydrater. När vi började äta kött började vi också tillaga mat, framförallt stärkelserika rotfrukter. För att bryta ned dessa behöver vi ett enzym som heter amylas. Ungefär under tiden då vi började tillaga mat ökade även antalet gener som kodar amylas. Chimpanser har i regel två, nutida människor kan ha upp till 18. Idag är det även fastställt att moderna människor inte behöver animaliska produkter för en optimal utveckling av hjärnan.

Vitamin B-12 finns ju bara i animaliska produkter. Bevisar inte detta att vi inte kan vara veganer? Behov av att få i sig B-12 genom kosten är inget som särskiljer växtätare från köttätare. Till exempel har gorillor detta behov och de får i sig B-12 genom bakterier och insekter som finns på bladen de äter. Veganer måste idag ta B-12 som tillskott men det är lika mycket på grund av vår mathygien som frånvaron av animaliska produkter i kosten. Men jag vill här passa på att starkt avråda alla veganer från att koka och äta jordiga grönsaker i tron att man då får i sig tillräckligt med B-12. Ta tillskott!

Ett vitamin som däremot skiljer köttätare från växtätare är vitamin C. Detta kan köttätande djur själva syntetisera. Människan kan inte det i likhet med andra växtätande djur utan måste få i sig det via frukt och grönsaker.

Men fisk då, det kan vi väl äta hur mycket som helst av? Inuiter som bara äter fisk och säl är ju friska som nötkärnor! Detta är en föreställning som har vida spridning men en genomgång av litteraturen kring inuiters hälsa som publicerades 2014 visade att inuiter i Nordamerika har lika hög, eller högre risk för hjärtsjukdom och på Grönland konstaterades dubbelt så hög risk för förtida död och tio år kortare livslängd hos inuiter, jämfört med befolkningen i övrigt. Däremot är små mängder fisk i kosten sannolikt ofarligt och en källa till de långa omega-3-fettsyrorna EPA och DHA som kan vara gynnsamma för hjärnans utveckling. Gravida och barn som inte äter fisk kan därför gynnas av att ta algolja som också innehåller EPA och DHA. En fördel med dessa tillskott är att man då inte får i sig de miljögifter som idag finns i fisk. Hälsomyndigheter anser dock att miljögifter i fisk inte bör påverka hälsa signifikant om man väljer ”rätt fisk”.

Vidare är det inte mycket i vår fysik som talar för att människan är en köttätande art. Våra tänder och tarmsystem liknar andra växtätares. Vi är på tok för klumpiga, för långsamma och har för dålig hörsel och dåligt luktsinne för att kunna jaga utan vapen.

Så nästa gång någon hävdar att människan är en köttätande art, var medveten om att du har många argument på din sida för att hävda det motsatta. Även om vi historiskt har ätit animaliska produkter i varierande grad finns det inget som talar för att det gynnar oss idag. Tvärtom erbjuder ett växtbaserat ätande möjlighet till ett kostintag med idel fördelar, både för hälsa och miljö. Dessutom, att vi fortfarande låter miljarder levande och kännande individer i världens djurfabriker lida och dödas i späd ålder helt utan vinst för någon är i min mening fullkomligt obegripligt. Låt oss välja vego!

David Stenholtz Ordförande Läkare för framtiden

Denna text publicerades ursprungligen i tidningen VEGO. För att prenumerera, klicka här.

Kommentare


bottom of page