top of page

Vegokött förbättrar hälsomarkörer jämfört med animalier


Att välja vegokött i stället för animalier förbättrar flera riskfaktorer för sjukdom. Detta enligt en studie som publicerats i tidskriften The American Journal of Clinical Nutrition.

Forskare lottade 36 personer till att antingen äta vegokött eller animalier (mest rött kött) som proteinkälla under 8 veckor. Därefter bytte deltagarna proteinkälla under ytterligare 8 veckor. Vikt och riskfaktorer för sjukdom mättes i blodet.

Man fann att deltagarna efter perioden med vegokött uppvisade lägre LDL-kolesterol och lägre nivåer TMAO. Båda dessa förändringar talar för minskad risk för hjärtkärlsjukdom. Även en signifikant viktminskning sågs i under perioden med vegokött.

Forskarnas slutsats är att vegokött förbättrar kardiovaskulära riskfaktorer jämfört med kött och man fann inga negativa effekter från vegokött.

Vegoköttet som användes i studien var av märket Beyond Meat som också finansierade studien. Företaget deltog dock inte i design, utförande eller analys av resultaten.

Länk till studien finns här.

Anthony Crimarco, Sparkle Springfield, Christina Petlura, Taylor Streaty, Kristen Cunanan, Justin Lee, Priya Fielding-Singh, Matthew M Carter, Madeline A Topf, Hannah C Wastyk, Erica D Sonnenburg, Justin L Sonnenburg, Christopher D Gardner. A randomized crossover trial on the effect of plant-based compared with animal-based meat on trimethylamine-N-oxide and cardiovascular disease risk factors in generally healthy adults: Study With Appetizing Plantfood—Meat Eating Alternative Trial (S. American Journal of Clinical Nutrition, 2020

Comentários


bottom of page