top of page

Vegetariska kostmönster minskar risk för metabolt syndrom


pulled oumph

Metabolt syndrom är samlingsnamnet för ett antal faktorer som ökar risken för insjuknande i hjärt- och kärlsjukdomar som bukfetma, höga blodfetter, högt blodtryck och nedsatt glukostolerans eller diabetes typ 2.

Forskarna har gått igenom ett antal tvärsnittsstudier och fallkontrollstudier och resultaten visar ett tydligt samband mellan vegetariskt kostmönster och minskad risk för metabolt syndrom.

Länk till studien finns här.

Joan Sabaté and Michelle Wien, A perspective on vegetarian dietary patterns and risk of metabolic syndrome. British Journal of Nutrition / Volume 113 / Supplement S2 / April 2015, pp S136-S143, DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0007114514004139 (About DOI), Published online: 07 July 2015

Fotograf: Tissi Ors

#metaboltsyndrom #vegan #vegetarian #vegetariskkost

bottom of page