top of page

Vegetarisk och vegansk kost minskar risk för hjärtsjukdom och cancer


Vegetarisk och vegansk kost förbättrar hälsa och skyddar mot förtida död och sjukdom. Detta enligt en metaanalys som publicerats i Critical Reviews in Food Science and Nutrition. Forskarna undersökte 96 artiklar som jämförde vegetarisk och vegansk kost med blandkost och diverse riskfaktorer, kronisk sjukdom och mortalitet.

De som följde en vegetarisk eller vegansk kost hade lägre vikt, lägre total och LDL-kolesterolnivåer, lägre blodsocker jämfört med dem som åt blandkost. Dessutom hade vegetariska och veganska grupper lägre risk för förtida död till följd av hjärtsjukdom och cancer, jämfört med blandkostgrupper.

Länk till studien finns här.

Dinu M, Abbate R, Gensini GF, Casini A, Sofi F. Vegetarian, vegan diets and multiple health outcomes: a systematic review with meta-analysis of observational studies. Crit Rev Food Sci Nutr. Published online February 6, 2016.

Comments


bottom of page