top of page

Vegetarisk och vegansk kost minskar risk för hjärtsjukdom och cancer


market-601580_1920

De som följde en vegetarisk eller vegansk kost hade lägre vikt, lägre total och LDL-kolesterolnivåer, lägre blodsocker jämfört med dem som åt blandkost. Dessutom hade vegetariska och veganska grupper lägre risk för förtida död till följd av hjärtsjukdom och cancer, jämfört med blandkostgrupper.

Länk till studien finns här.

Dinu M, Abbate R, Gensini GF, Casini A, Sofi F. Vegetarian, vegan diets and multiple health outcomes: a systematic review with meta-analysis of observational studies. Crit Rev Food Sci Nutr. Published online February 6, 2016.

#vegetarian #vegetariskkost #cancer #veganskkost #vegan #hjärtsjukdom

bottom of page