top of page

Vegetarianer har lägre demensrisk


Personer som äter vegetariskt uppvisar en lägre risk för demens. Detta enligt en studie som publicerats i tidskriften Nutrients.

Forskarna jämförde demensrisk hos personer med vegetarisk och icke-vegetarisk kost hos 5 710 deltagare i Tzu Chi Vegetarian Study (TCVS). Datainsamlingen pågick år 2005-2014.

Efter statistisk justering för kön, ålder, rökning, alkoholkonsumtion, utbildningsnivå, civilstånd, motionsgrad och andra sjukdomar fann man att personer som åt vegetariskt hade 33% lägre risk att drabbas av demens under uppföljningstiden. Växtbaserade kostregimer minskar inflammation och förbättrar blodsockerkontroll, blodtryck, tarmflora, kolesterolvärde och hjärthälsa. Personer som äter mer växtbaserad har i högre utsträckning en normal vikt. Alla dessa faktorer har ett samband med en minskad risk för demens senare i livet.

Länk till studien finns här

Tsai JH, Huang CF, Lin MN, Chang CE, Chang CC, Lin CL. Taiwanese vegetarians are associated with lower dementia risk: a prospective cohort study. Nutrients. Published online January 28, 2022.

Comments


bottom of page