top of page

Veganska kvinnor presterar bättre fysiskt


Kvinnor som äter veganskt uppvisar en bättre uthållighet och högre maximal syreupptagningsförmåga än dem som äter blandkost. Detta enligt en studie som publicerats i tidskriften European Journal of Clinical Nutrition.

Forskarna studerade 56 kvinnor varav hälften hade ätit vegansk i minst två år och hälften ätit blandkost minst två år.

Man fann inga skillnader mellan grupperna avseende nivå av fysisk aktivitet, BMI, fetthalt i kroppen, fettfri massa och muskelstyrka. Dock noterades att den veganska gruppen uppvisade signifikant högre maximal syreupptagningsförmåga (VO2 max) och även längre tid till utmattning vid submaximal ansträngning, jämfört med gruppen som åt blandkost.

Forskarnas slutsats är att resultaten ger inget stöd till den utbredda föreställningen att en vegansk kost skulle vara en nackdel vid idrottande. Tvärt om visar dessa resultat fördelar.

Länk till studien finns här.

Boutros GH, Landry-Duval MA, Garzon M, Karelis AD. Is a vegan diet detrimental to endurance and muscle strength? Eur J Clin Nutr. Published online April 24, 2020.

Comments


bottom of page