top of page

Vegansk kost kan förebygga typ-2-diabetes


En vegansk kost förbättrar kroppens förmåga att reglera blodsockernivåer. Detta enligt en studie som publicerats i tidskriften Nutrients. Forskare vid Physicians Committee for Responsible Medicine värderade insulinresistens efter måltid hos 75 överviktiga personer utan diabetes under 16 veckor. Hälften av deltagarna lottades till en fettsnål vegansk kost. De som åt den veganska kosten uppvisade en förbättrad insulininsöndring från beta-celler i bukspottskörteln som svarade mer effektivt mot blodsockernivåer och de gick ned mer i vikt, jämfört med kontrollgruppen.

Forskarnas slutsats är att en lägre kroppsvikt ökar beta-cellers förmåga att reglera blodsockernivåer. Resultaten i studien visar att en vegansk kost hjälper till att förebygga typ-2-diabetes.

Länk till studien finns här.

Kahleova H, Tura A, Hill M, Holubkov R, Barnard ND. A plant-based dietary intervention improves beta-cell function and insulin resistance in overweight adults. A 16-week randomized clinical trial. Nutrients. Published online February 9, 2018.

Commentaires


bottom of page