top of page

Vegansk kost ger fördelar vid diabetes typ 2


Personer som uppmuntras till en vegansk kost uppvisar bättre blodsockerkontroll än personer som uppmuntras till kost enligt sedvanliga rekommendationer. Detta enligt en studie som publicerats i tidskriften PLOS One.

Forskare i Korea lottade 93 personer till att antingen uppmuntras att äta en hälsosam vegansk kost centrerad kring hela vegetabilier, eller att följa kostråd från Korean Diabetes Association 2011 (kontrollgrupp).

Personerna som lottades till den veganska gruppen uppvisade en signifikant större sänkning av HbA1c (det ”långa blodsockret”) än kontrollgruppen. Även midjemåttet minskade mer i den veganska gruppen. Blodfettterna ändrade sig även mer gynnsamt i den veganska gruppen men inte statistiskt signifikant.

Forskarnas slutsats är att kostråd till personer med diabetes typ 2 bör inkludera råd om vinster med en vegansk kost även om fler studier med längre uppföljning behövs.

Länk till studien finns här.

Neal Barnard, ordförande i PCRM publicerade 2009 en nästan identisk studie på amerikanska studiedeltagare i den mycket högt ansedda tidskriften American Journal of Clinical Nutrition. Denna studie visade visade att den veganska kosten var signifikant bättre både att åstadkomma bättre blodsockerkontroll och sänka blodfetter.

Länk till den studien finns här.

Lee Y-M, Kim S-A, Lee I-K, Kim J-G, Park K-G, Jeong J-Y, et al. (2016) Effect of a Brown Rice Based Vegan Diet and Conventional Diabetic Diet on Glycemic Control of Patients with Type 2 Diabetes: A 12-Week Randomized Clinical Trial. PLoS ONE 11 (6): e0155918.

Neal D Barnard, Joshua Cohen, David JA Jenkins, Gabrielle Turner-McGrievy, Lise Gloede, Amber Green, and Hope Ferdowsian, A low-fat vegan diet and a conventional diabetes diet in the treatment of type 2 diabetes: a randomized, controlled, 74-wk clinical trial. Am J Clin Nutr. 2009 May; 89(5): 1588S–1596S.

Comments


bottom of page