top of page

Varken mer kalcium eller mer mjölk i kosten ger färre benbrott


Att öka mängden kalcium i kosten förebygger inte benbrott. Detta enligt två metaanalyser som publicerats i British Medical Journal. Forskare från Nya Zeeland gick igenom befintlig litteratur för att värdera nuvarande rekommendationer för kalciumintag.

Den första metaanalysen undersökte kontrollerade försök och observationsstudier som värderat kalciumintag och risk för benbrott. Man fann inget vetenskapligt underlag för att ökat kalcium- eller mjölkintag förebygger benbrott.

Den andra metaanalysen visade en blygsam ökad bentäthet genom ökat kalciumintag via kosten eller tillskott. Ökningen i bentäthet som observerades var så liten att den inte bör minska risk för benbrott.

Tidskriftens ledarsida yrkar på mer forskning för att minska dagens betoning på kalciumintag för att förebygga benbrott i ljuset av att vetenskap för dessa rekommendationer saknas. Ledarskribenten rekommenderar hälsoorganisationer att väga in befintlig vetenskap för att framställa uppdaterade kostråd som inte påverkats av marknadsaktörer.

Länk till metaanalyserna finns här och här.

Forskare från Harvard skriver om dessa rön här.

Publikationerna har fått mycket uppmärksamhet i engelskspråkig press, t ex Time, The Globe and Mail, The Telegraph.

Bolland MJ, Leung W, Tai V et al. Calcium intake and risk of fracture: systematic review.BMJ. 2015;351:h4580.

Tai V, Leung W, Grey A, et al. Calcium intake and bone mineral density: systematic review and meta-analysis. BMJ. 2015;351:h4183.

Michaëlsson K. Calcium supplements do not prevent fractures. BMJ. 2015;351:h4825.

Foto: Andrew McGill

bottom of page