top of page

Vanliga frågor till Läkare för framtiden


Namnlöstalsdkjfhallffbild

Vad är målet med er organisation? Vi vill sprida så mycket information som möjligt om kostens betydelse för hälsa. Vårt mål är en befolkning som är fullt informerad om hur olika livsmedel påverkar vår hälsa. På så vis tror vi att alla kan göra informerade kostval utefter sin hälsa.

Har ni vinstintresse? Nej, allt arbete i organisationen sker ideellt.

Vad baserar ni informationen ni sprider på? Vi är måna om att vår information är i enlighet med evidens och i linje med konsensus från expertpaneler världen över. Grunden i vår information baseras därför på publikationer från organisationer och myndigheter som Livsmedelsverket, EFSA, USDA, American Heart Association, World Cancer Research Fund etc.

Vad anser ni vara den bästa kosten för hälsa? I enlighet med alla expertpaneler och myndigheter världen över förespråkar vi en grönare kost, dvs att äta mer från växtriket, mindre från djurriket och mindre processade livsmedel som socker och vitt mjöl. Vi understryker även att stora koständringar i denna riktning ger stora hälsovinster.

Förespråkar ni en vegansk kost? Ja och nej. Vi understryker att de livsmedel som fram till idag genomgående visat störst effekt att skapa hälsa är frukt, grönsaker, baljväxter, fullkorn, bär, nötter och frön, så kallade hela vegetabilier. Vi använder termen ”växtbaserad kost” för att beteckna ett kostmönster som centreras kring dessa livsmedel. Vi rekommenderar, utan någon övre gräns, mer av dessa livsmedel till både blandkostare, vegetarianer och veganer. Att som vegan minska sitt intag av animaliska livsmedel till noll anser vi som något positivt för hälsa, men lika viktigt är att minska intaget av processade livsmedel som vitt mjöl och socker. Se även här.

Är ni en veganorganisation? Nej. Flera i vår organisation äter animaliska livsmedel i varierande utsträckning men alla har ett kostintag som centreras kring hela vegetabilier och har en god kunskap om de hälsovinster som detta medför. Det finns också veganer och vegetarianer i vår organisation.

Illustration: Kheria Linder

#omoss

bottom of page