top of page

Växtbaserat protein främjar hälsosamt åldrande
Äldre har ett högre proteinbehov än yngre. Livsmedelsverket lyfter vikten av protein i kosten till äldre för att motverka minskningen av muskelmassan.


En ny studie från Harvarduniversitet har nu visat att ett ökat proteinintag har ett samband med hälsosamt åldrande hos kvinnor. Sambanden blev tydligare när man separat analyserade protein från växtriket.


Forskarna inkluderade 48 762 kvinnor i Nurses' Health Study som var yngre än 60 år. Deras kostintag registrerades och efter 30 år samlade man in data på vilka som åldrats hälsosamt. Hälsosamt åldrande definierades som att vara fri från kronisk sjukdom och ingen nedsatt kognitiv eller fysisk funktion.


Man fann att all ökning av proteinmängd ökade sannolikheten för hälsosamt åldrande men mycket mer för växtbaserat protein.


För varje 3 energiprocent animaliskt protein, mjölkprotein, fett eller kolhydrater som ersattes med protein från växtriket så ökade sannolikheten för hälsosamt åldrande med 22-58 procent för varje byte.


Resultaten är samstämmiga med tidigare forskning på området, t ex den spanska Seniors-Estudio Sobre Nutrición y Riesgo Cardiovascular study. Där fann man att både män och kvinnor som åt mer växtbaserad protein åldrades mer hälsosamt, men ingen gynnsam effekt av animaliskt protein.


Länk till studien finns här.


Ardisson Korat A, Shea M, Jacques P, et al. Dietary protein intake in midlife in relation to healthy aging – results from the prospective Nurses’ Health Study cohort. Am J Clin Nutr. 2024. doi:10.1016/j.ajcnut.2023.11.010


Med ditt stöd når vi ut till fler! All vår verksamhet finansieras av gåvor och bidrag. Bli medlem eller donera här.

Comentários


bottom of page