top of page

Växtbaserat ätande kan minska ohälsa från dålig luft


Personer som får sämre hjärnfunktion av dålig luft verkar delvis skyddas av att äta mer från växtriket. Detta enligt en studie som publicerats i tidskriften Lancet Regional Health.

Forskarna följde 6 525 personer som hade normal hjärnfunktion vid start och deras hjärnfunktion följdes regelbundet med tester. Med hjälp av satellitbilder registrerades luftkvalitén där deltagarna bodde, specifikt förekomst av luftburna partiklar (PM2,5). Vidare registrerades kostvanor.

Man fann att de som bodde i områden med sämst luftkvalitet uppvisade 46% ökad risk för försämrad hjärnfunktion jämfört med dem som hade bäst luftkvalitet. När man dessutom vägde in deras kostvanor så fann man att de som levde i sämst luftkvalitet och åt mest från växtriket hade 28% ökad risk. De som levde i sämst luftkvalitet och dessutom åt minst från växtriket hade 68% ökad risk att drabbas av försämrad hjärnfunktion.

Forskarnas slutsats är att en växtbaserad kost kan mildra den negativa effekt som en dålig luftkvalitet kan ha på hjärnans funktion över tid.

Länk till studien finns här.

Vidare så bidrar produktion av animaliska produkter kraftigt till utsläpp av luftburna partiklar. Förra året fann forskare att partikelutsläpp från boskapsindustrin orsakar 15 900 förtida dödsfall, bara i USA.

Länk till den studien finns här

Zhu, Chen, Shen et al, Interaction between plant-based dietary pattern and air pollution on cognitive function: a prospective cohort analysis of Chinese older adults, The Lancet Regional Health – Western Pacific Volume 20, March 2022, 100372

Domingo et al, Air quality–related health damages of food, PNAS May 18, 2021 118 (20) e2013637118

Comments


bottom of page