top of page

Växtbaserade kostmönster utan snabba kolhydrater uppvisar fördelar vid behandling av diabetes typ 2


Att välja en kost från växtriket och att dra ned på snabba kolhydrater kan vara fördelaktigt för personer med diabetes typ 2. Detta enligt en litteraturgenomgång som publicerats i tidskriften British Journal of Nutrition.

Forskarna sammanställde resultat från 11 randomiserade studier där olika kostmönster provats mot varandra avseende effekt att förbättra blodsocker hos personer med diabetes typ 2. Endast studier där man inte uppnått någon skillnad i viktminskning mellan kosterna inkluderades i analysen.

För fyra av studierna uppvisades fördel för en kost framför den andra. En helt växtbaserad (vegansk) kost var mer fördelaktig än kostråd enligt ADA, American Diabetic Association (se här). Forskarna anser att denna vinst orsakas av ett högre fiberintag. Två av studierna visade fördelar för en medelhavskost med minskat intag kolhydrater framför både traditionell medelhavskost, ADA-kost och att bara minska fett. Forskarna anser att denna vinst orsakas av ett högre intag enkelomättat fett. En av studierna visade fördel att dra ned på snabba kolhydrater framför att bara dra ned på fett.

Forskarnas slutsats är att det idag inte finns tillräckligt underlag att rekommendera en kost framför en annan men att de mest lovande är helt eller delvis växtbaserade kostmönster samt kostmönster där snabba, processade kolhydrater utesluts.

Länk till artikeln finns här.

Amir Emadian, Rob C. Andrews, Clare Y. England, Victoria Wallace and Janice L. Thompson, The effect of macronutrients on glycaemic control: a systematic review of dietary randomised controlled trials in overweight and obese adults with type 2 diabetes in which there was no difference in weight loss between treatment groups. British Journal of Nutrition, Published online: 28 September 2015, DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0007114515003475

Comentários


bottom of page