top of page

Växtbaserade kostmönster minskar risk för bröstcancer


Att ändra sin kost till ett mer växtbaserad kostmönster kan minska risk för bröstcancer. Detta enligt en ny studie som publicerats denna vecka i tidskriften JAMA Internal Medicine.

Forskarna analyserade data ur PREDIMED-studien där man lottat 4282 kvinnor till en kontrollgrupp som inte ändrade sin kost eller till en av två grupper som uppmuntrades att äta en hälsosam så kallad medelhavskost. Detta kostmönster innebär att öka sitt intag av hela vegetabilier samt minska sitt intag av socker, kött och smör. Den ena gruppen med medelhavskost uppmuntrades att lägga till olivolja till kosten och den andra gruppen nötter.

Vid analys av nya fall av bröstcancer under uppföljningstiden (4,8 år) fann forskarna att i jämförelse med kontrollgruppen minskade risken för bröstcancer med 78% i gruppen med medelhavskost som la till olivolja och 41% i gruppen som lade till nötter.

Forskarnas slutsats är att dessa data antyder en gynnsam effekt av ett mer växtbaserat kostmönster (medelhavskost) i att förebygga bröstcancer. Att lägga till olivolja kan vara ytterligare gynnsamt. På grund av att analysen baseras på få fall av bröstcancer (35 fall) bör resultaten bekräftas i större studier med längre uppföljning.

Länk till studien finns här.

Estefanía Toledo, MD, MPH, PhD et al, Mediterranean Diet and Invasive Breast Cancer Risk Among Women at High Cardiovascular Risk in the PREDIMED Trial – A Randomized Clinical Trial. JAMA Intern Med. Published online September 14, 2015. doi:10.1001/jamainternmed.2015.4838

Foto: Suzette

Opmerkingen


bottom of page