top of page

Växtbaserade koster förebygger och behandlar diabetes och förbättrar tarmflora


En växtbaserad kost bestående av enbart hela vegetabilier är effektiv i förebyggande, behandling och handläggning av diabetes typ 2. Detta enligt en annan litteraturgenomgång som publicerats i samma tidskrift. Ett vanligt kostråd till diabetespatienter idag är enbart att räkna kolhydrater och minska kaloriintaget. Detta trots att observations- och interventionsstudier stödjer en helt växtbaserad kost som mycket effektiv i att minska insulinresistens, sänka blodtryck, minska övervikt och förbättra blodsocker, trots en ökning av mängden kolhydrater.

Dessa resultat är i linje med tidigare forskning på området. Läs mer om kost och diabetes här.

Jardine M. The role of microbiota in obesity and diabetes. On the Cutting Edge: Diabetes Care and Education. Academy of Nutrition and Dietetics. 2015;35:10-14.

Jardine M. Plant-based nutrition: a therapeutic option for diabetes. On the Cutting Edge: Diabetes Care and Education. Academy of Nutrition and Dietetics. 2015;35:15-20.

Yokoyama Y, Barnard ND, Levin SM, Watanabe M. Vegetarian diets and glycemic control in diabetes: a systematic review and meta-analysis. Cardiovasc Diagn Ther. 2014;4:373-382.

#diabetes #övervikt #växtbaseradkost #dysbios #tarmflora

bottom of page