top of page

Växtbaserade koster förebygger hjärtsjukdom, diabetes typ 2 och övervikt


salad-1804441_640

Reslultaten visade 20-25 % minskad risk för hjärtsjukdom och diabetes typ 2. Personer som åt mer växtbaserat hade även lägre kolesterol, lägre blodtryck och lägre markörer för inflammation. Personer som hållit sig till en växtbaserad kost under längre tid uppvisade en mer hälsosam vikt.

Länk till studien finns här.

Harland J, Garton L. An update of the evidence relating to plant-based diets and cardiovascular disease, type 2 diabetes and overweight. Nutr Bull. 2016;41:323-338.

#diabetes #hjärtsjukdom #övervikt #växtbaseradkost

bottom of page