top of page

Växtbaserade koster bäst mot inflammation


WomanWhoIsAVeganThumbsUp-850x400-1

Ny studie som publicerats i tidskriften Nutrition Research visar att växtbaserade kostmönster medför mest gynnsamt kostintag avseende index för minskad inflammation.

Forskarna randomiserade 63 personer till att antingen följa en vegansk (n=12), lakto-ovo-vegetarisk (n=13), fisk-vegetarisk (n=13) halv-vegetarisk (n=13) kost eller blandkost (n=13) under sex månader. Alla grupper uppmanades äta mer hälsosamt för viktnedgång. Näringsintaget registrerades vid start, efter två och sex månader.

Kostintaget värderades sedan efter vedertaget index för inflammation, Dietary Inflammatory Index (DII). De växtbaserade kostmönstren uppvisade alla signifikant bättre index än blandkost, talande för större effekt i att motverka inflammation efter två månader. Vid sex månader var skillnaden inte längre signifikant pga minskad följsamhet. De som ätit veganskt uppvisade dessutom signifikant mindre intag av fett, mättat fett och kolesterol jämfört med övriga kostmönster under hela uppföljningstiden och dessutom ökat fiberintag efter 2 månader.

Forskarnas slutsats är att stöd och uppmuntran för växtbaserade koster som veganskt och vegetariskt bör utvecklas, utefter dessa och liknande resultat.

Länk till studien finns här.

Gabrielle M. Turner-McGrievyemail, Michael D. Wirth, Nitin Shivappa, Ellen E. Wingard, Raja Fayad, Sara Wilcox, Edward A. Frongillo, James Hébert. Randomization to plant-based dietary approaches leads to larger short-term improvements in Dietary Inflammatory Index scores and macronutrient intake compared to diets that contain meat. Nutrition Research dec 2014. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.nutres.2014.11.007

ความคิดเห็น


bottom of page