top of page

Växtbaserad nutrition införs på läkarutbildning


Programmet syftar till att exponera studenter för den kliniska tillämpningen av växtbaserad nutrition. Artikeln innehåller även råd, rekommendationer och resurser för andra lärosäten som önskar införa liknande kurser.

Länk till artikeln finns här.

Mulpuri L, Allen N, Lunde A, et al. Rooting for wellness: an initiative introducing plant-based nutrition to first-year medical students. IJDRP. 2021;3(2):120-131. doi: 10.22230/ijdrp.2021v3n2a28

#läkarutbildning #växtbaseradkost

bottom of page