top of page

Växtbaserad kost skyddar våra blodkärl


En sammanfattande rapport som publicerats i senaste numret av Permanente Journal lyfter vinster med en växtbaserad kost vid hjärtkärlsjukdom och åderförkalkning.

Forskarna anser att ett skifte till en växtbaserad kost är en enkel intervention med mycket låg kostnad som effektivt förebygger hjärtkärlsjukdom.

I rapporten sammanfattas tre kartlagda mekanismer för hur en växtbaserad kost skyddar våra blodkärl: 1. En växtbaserad kost innehåller mindre socker, salt och fett vilket förebygger skador på ytcellerna på insidan av blodkärlen (endotelceller). 2. Ett ökat intag av frukt och grönsaker innehåller mer antioxidanter, framförallt polyfenoler som förhindrar oxidering av LDL. 3. Minskat intag av kött leder till förhindrad aktivering av makrofager.

Utefter vad som idag är känt om hur kosten kan förebygga åderförkalkning och hjärtkärlsjukdom föreslår forskarna att särskilda markörer i blodet kan komma att tas i bruk för att särskilt utvärdera effekten av växtbaserad kost som intervention. Dessa inkluderar ökade nivåer av polyfenoler och sänkta nivåer av TMAO i blodet som tecken på gynnsam effekt.

Länk till rapporten finns här.

Phillip Tuso, MD, FACP, FASN; Scott R Stoll, MD; William W Li, MD. A Plant-Based Diet, Atherogenesis, and Coronary Artery Disease Prevention. Perm J 2015 Winter;19(1):November 24, 2014.

Comments


bottom of page