top of page

Växtbaserad kost sänker blodfetter kraftigt


Forskarna lät 31 överviktiga personer med förhöjda blodfetter äta en helt växtbaserad kost i fyra veckor. Flertalet blodfetter av betydelse för hjärtkärlsjukdom kontrollerades vid start och efter fyra veckor, specifikt Lp(a), totalt kolesterol, LDL-C, HDL-C, triglycerider, apolipoprotein B och A-1, LDL-partiklar, small-dense LDL-C, HDL2-C och apolipoprotein A-1.

Man fann att samtliga blodfetter sänktes mellan 15-30% vilket kan översättas i en mycket stor riskminskning för hjärtkärlsjukdom och åderförkalkning.

En växtbaserad kost har i tidigare studier till och med visat inte bara förebyggande utan tillbakagång av hjärtkärlsjukdom, något som inte visats vid andra kostråd, eller av något läkemedel eller intervention (se här, här, här och här).

Länk till presentationen finns här.

Rami S Najjar, Frank A Laws, Carolyn E Moore, Baxter D Montgomery, Abstract 15119: Consumption of a Defined Plant Based Diet Reduces Lp(a) and Other Atherogenic Lipoproteins and Particles in Four Weeks. Circulation. 2017;136:A15119

#blodfetter #hjärtkärlsjukdom #kolesterol #växtbaseradkost

bottom of page