top of page

Växtbaserad kost rekommenderas vid IBD


Att som läkare använda sig av råd om växtbaserat ätande till patienter som lider av Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) som Mb Crohn och Ulcerös Colit har visat sig effektivt och säkert. Detta enigt en sammanfattande artikel på ledarplats i tidskriften Translational Pediatrics.

Forskarna från Japan presenterar erfarenheter från sin egen klinik liksom publicerade studier som visar mycket goda resultat av att rekommendera växtbaserad kost vid IBD. Under 15 år har de rekommenderat en kost bestående av enbart hela vegetabilier (frukt, grönsaker, baljväxter, potatis, ris, misosoppa, grönt te) och från djurriket enbart naturell yoghurt. För inneliggande patienter har denna kost serverats på vårdavdelningen.

Man har fått resultat, i kombination med sedvanlig medicinering, som är de bästa som någonsin publicerats, avseende brytande av skov (remission rate) och återfallsfrihet (relapse rate). Hos patienter med milda skov har man sett att en tredjedel av skoven bryts enbart med koständring.

Vidare har man inte sett några negativa effekter av kosten. Vissa experter avråder från fibrer i den aktiva fasen av sjukdomen av rädsla för att fibrer ger lösare avföring. Forskarnas erfarenhet motsäger denna föreställning. Fibrer ger lösare avföring vid förstoppning men vid diarré verkar de göra avföringen mer fast.

Forskarna anser att mer forskning behövs för att exakt kvantifiera effekten av växtbaserad kost vid IBD. Men invägandes att kosten är lätt att följa, har gynnsam effekt på tarmflora och visar utmärkta resultat så anser forskarna att en växtbaserad kost bör rekommenderas vid IBD utan reservation.

Länk till artikeln finns här.

Chiba, Ishii, Momatsu, Recommendation of plant-based diets for inflammatory bowel disease, Transl Pediatr. 2019 Jan; 8(1): 23–27.

Comments


bottom of page