top of page

Växtbaserad kost mot övervikt, diabetes och hjärtsjukdom – randomiserad studie


Forskare lottade 65 personer till att antingen få sedvanlig vård och kostråd eller råd om en helt växtbaserad kost centrerad kring hela vegetabilier (whole food plant-based diet). Vikt och riskmarkörer för hjärtkärlsjukdom mättes under ett år.

Man fann att de som lottats till växtbaserad kost uppvisade signifikant större viktnedgång och en mer uttalad sänkning av kolesterol både efter 6 månader och 12 månader.

Forskarnas slutsats är att växtbaserad kost leder till signifikant förbättringar i BMI, kolesterol och andra riskfaktorer. Viktnedgången som sågs av interventionen är större än vad som någonsin tidigare uppmätts i någon annan studie som inte begränsat kalori-intag eller ökat motionsgrad.

Länk till studien finns här.

N Wright, L Wilson, M Smith, B Duncan and P McHugh, The BROAD study: A randomised controlled trial using a whole food plant-based diet in the community for obesity, ischaemic heart disease or diabetes. Nutrition & Diabetes (2017) 7, e256

#diabetes #hjärtkärlsjukdom #övervikt #växtbaseradkost #vikt #kolesterol #veganskkost #hjärtsjukdom

bottom of page