top of page

Växtbaserad kost minskar trötthet vid sömnapné


Personer som lider av sömnapné är ofta trötta under dagen. Forskare vid Mayo Clinic i USA har undersökt hur dagtröttheten kan påverkas av ett kostskifte.


14 patienter med sömnapné fick råd att äta en helt växtbaserad kost bestående av oprocessade vegetabiliska livsmedel (whole foods plant-based diet) i 21 dagar. Trötthet under dagen mättes före och efter koständringen.


Man fann att tröttheten under dagen förbättrades 40 procent i median av koständringen. Forskarna anser att resultaten tyder på att en växtbaserad kost kan vara en genomförbar intervention för att minska trötthet vid sömnapné.


Länk till studien finns här.


Patel et al, Whole-food plant-based diet reduces daytime sleepiness in patients

with OSA, Sleep Medicine, 2023-07-01, Volume 107, Pages 327-329.

Comments


bottom of page