top of page

Växtbaserad kost minskar inflammation


fruit-932745_640

De som ändrat kosten till en växtbaserad kost förbättrade koncentrationen i blodet av flertalet markörer för inflammation jämfört med dem som inte ändrade kosten. Ökad grad av inflammation har ett samband med sjukdomar som hjärtkärlsjukdom, diabetes typ 2 och cancer.

Länk till studien finns här.

Eichelmann F, Schwingshackl L, Fedirko V, Aleksandrova K. Effect of plant-based diets on obesity-related inflammatory profiles: a systematic review and meta-analysis of intervention trials. Obes Rev. Published online July 13, 2016.

#inflammation #växtbaseradkost

bottom of page