top of page

Växtbaserad kost minskar behov av mediciner och förbättrar blodvärden


Personer som byter kost till att äta helt från växtriket uppvisar stora förbättringar i riskmarkörer för hjärtkärlsjukdom och kan minska antalet mediciner efter bara 4 veckor. Detta enligt en studie som publicerats i tidskriften Clinical Cardiology.

Forskarna lät 31 personer med hjärtkärlsjukdom äta en helt växtbaserad kost utan animaliska och processade livsmedel. Maten var inte heller uppvärmd över 70 grader. Deltagarna fick alla måltider och mellanmål serverade utan kostnad och uppmanades hålla sig till samma kost när de åt egen köpt mat. De fick inget råd att ändra sina motionsvanor och de fick äta hur mycket de ville.

Man fann att deltagarna uppvisade stora förbättringar i riskmarkörer för sjukdom. Specifikt sjönk kolesterolvärdet i genomsnitt 16%, insulin sjönk med 29%, blodsocker med 4% och hs-CRP (markör för inflammation) med 32%. Vidare sågs en viktnedgång på 7 kg och blodtryck minskade från 146/91 mmHg till 130/82 mmHg.

Dessa förbättringar sågs trots att antalet läkemedel minskades med i genomsnitt 42%. Deltagarna angav bristande följsamhet till kostråden under i genomsnitt 6 av 28 dagar.

Forskarnas slutsats är att en helt växtbaserad kost kan användas som en effektiv terapeutisk metod för att behandla riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom och att man dessutom då kan minska antalet läkemedel.

Länk till studien finns här.

R. S. Najjar, C. E. More, B. D. Montgomery, A defined, plant-based diet utilized in an outpatient cardiovascular clinic effectively treats hypercholesterolemia and hypertension and reduces medications, Clinical Cardiology. 2018;41:307–313.

Comments


bottom of page