top of page

Växtbaserad kost lindrar fibromyalgi


Att äta en helt växtbaserad kost förbättrar besvär vid fibromyalgi. Detta enligt en studie som publicerats i tidskriften Novel Techniques in Arthritis & Bone Research.

Forskarna lottade 40 personer med fibromyalgi till att antingen äta en helt växtbaserad kost (whole-foods plant-based diet) eller att följas utan kostråd i 6 veckor.

Man fann att gruppen som ändrat sin kost till helt växtbaserad uppvisade signifikanta förbättringar jämfört med kontrollgruppen vad gäller smärta, fysisk funktion, mental hälsa och energi. Efter 6 veckor hade smärta i kostgruppen minskat i genomsnitt med cirka 30 procent.

Forskarnas slutsats är att en helt växtbaserad kost förbättrar symtom hos patienter med fibromyalgi. Vårdgivare bör informera patienter om dessa vinster i tillägg till annan behandling.

Länk till studien finns här.

Anna C C, Chelsea M C, Billy Z, Mary R C, Colleen M R. Whole-Foods, Plant-Based Diet Alleviates the Symptoms of Fibromyalgia. Nov Tech Arthritis Bone Res. 2017; 2(2)

Comments


bottom of page