top of page

Växtbaserad kost kopplad till färre och lindrigare Covid-infektioner


Personer som äter mer hälsosamma livsmedel från växtriket uppvisar lägre risk att drabbas av Covid-19-infektion. Vid infektion visar de dessutom lägre risk att drabbas av svår infektion. Detta enligt en studie av forskare vid Harvarduniversitetet som publicerats i tidskriften Gut.

Forskarna analyserade kostintag hos 592 571 deltagare i smartphone based COVID-19 Symptom Study. Man poängsatte sedan deltagarnas kostintag enligt hPDI (healthy plant based diet index). Detta innebär att en deltagare får högre poäng ju mer frukt, grönsaker, baljväxter, fullkorn, nötter, te, kaffe och vegetabiliska oljor som äts och ju mindre som äts av andra livsmedel. Lägsta möjliga poäng var 14 och högsta 70.

Man fann att den fjärdedel av deltagarna som åt mest från växtriket (median 56 poäng hPDI) uppvisade 9% lägre risk att drabbas av Covid-19-infektion (18% lägre risk bara medräknat labverifierad infektion) och 41% lägre risk att drabbas av svår Covid-19-infektion, jämfört med den fjärdedel som ät minst från växtriket (median 45 poäng hPDI). Uträkningarna justerades efter ålder, land, etnicitet, inklusionsdatum, kön, social utsatthet, befolkningstäthet, vårdyrke, andra sjukdomar, rökning och fysisk aktivitet.

Forskarnas slutsats är att en kost som karaktäriseras av hälsosamma växtbaserade livsmedel har ett samband med lägre risk för Covid-19-infektion och för svår infektion.

Länk till studien finns här.

Merino et al, Diet quality and risk and severity of COVID-19: a prospective cohort study, Gut 2021;0:1-9.

Comments


bottom of page