top of page

Växtbaserad kost gynnsamt för njursjuka


Ny studie i American Journal of Kidney Disease har visat gynnsam effekt för njursjuka med en växtbaserad kost. Forskarna följde 3 972 patienter med kronisk njursjukdom som ingick i REGARDS-studien (Reasons for Geographic and Racial Differences in Stroke). Deltagarna delades in i olika kostmönster. Under en sex år lång uppföljningstid sågs en 51 procent ökad risk för förtida död hos dem som åt mer feta animalier och drack mer läsk. Hos dem som åt ett mer växtbaserat kostmönster sågs en motsvarande 23 procent minskad risk för förtida död.

Hela studen finns här.

Gutiérrez OM, Muntner P, Rizk DV, et al. Dietary patterns and risk of death and progression to ESRD in individuals with CKD: a cohort study. Am J Kidney Dis. 2014;64:204-213.

Comments


bottom of page