top of page

Växtbaserad kost förlänger livet

Vegetarisk kost ökar livslängden och leder till minskade utsläpp av växthusgaser enligt en ny studie publicerad i The American Journal of Clinical Nutrition. Forskarna undersökte hälsoeffekter och utsläpp av växthusgaser i relation till kostmönster bland sjundedagsadventister. De fann att de som inte var vegetarianer hade 20 procent högre risk för förtida död än vegetarianer. Dessutom uppmättes fördelar för miljön: Jämfört med en icke-vegetarisk kost innebar en vegetarisk kost att växthusgasutsläpp kunde minska med 29 procent.

Hela studien finns att läsa här.

Soret S, Mejia A, Batech M, Jaceldo-Siegl K, Harwatt H, Sabaté J. Climate change mitigation and health effects of varied dietary patterns in real-life settings throughout North America. Am J Clin Nutr. 2014;100:490S–495S.


Fauja-Singh
bottom of page