top of page

Växtbaserad kost förbättrar livskvalitet vid diabetes typ 2


En växtbaserad kost förbättrar psykologiskt välbefinnande hos patienter med diabetes typ 2. Detta enligt en litteraturgenomgång som publicerats i tidskriften British Medical Journal. Forskarna gick igenom 11 kontrollerade studier där man jämfört kostintervention vid diabetes typ 2.

Man fann växtbaserade koster förbättrade välbefinnande överlag när man jämförde med studiedeltagare som i stället fått kostråd enligt olika diabetesföreningar.

Deltagarna rapporterade även mindre smärta och man såg förbättring avseende depression, vikt, livskvalitet, kolesterol och nivåer av HbA1c (”långtidsblodsocker”) med flera hälsomätningar.

Följsamhet var högre bland deltagare som växtbaserade interventionsgrupper jämfört med kontrollgrupper.

Länk till studien finns här.

Toumpanakis A, Turnbull T, Alba-Barba I, Effectiveness of plant-based diets in promoting well-being in the management of type 2 diabetes: a systematic review BMJ Open Diabetes Research and Care 2018;6:e000534.

Comments


bottom of page