top of page

Växtbaserad kost förbättrar kognitiv funktion vid bröstcancerbehandling


Kvinnor som genomgår behandling mot bröstcancer och byter kost till en växtbaserad kost uppvisar en förbättring av kognitiv funktion – en persons förmåga till varseblivning, inlärning, minne, förståelse, språk mm.

Forskarna lottade 20 kvinnor som genomgick behandling mot bröstcancer till att äta en växtbaserad kost. Mat levererades för tre måltider i veckan under åtta veckor. 10 kvinnor lottades till en kontrollgrupp som följdes som vanligt. Kognitiv funktion mättes vid start och efter åtta veckor.

Man fann att kognitiv funktion förbättrades i gruppen som ändrat sin kost. Ingen förbättring sågs i kontrollgruppen.

Länk till studien finns här.

McGuire, Campbell et al, A whole-food, plant-based dietary intervention and cognitive function in women with metastatic breast cancer. Journal of Clinical Oncology 41, no. 16_suppl (June 01, 2023)

Comments


bottom of page