top of page

Växtbaserad kost för hälsa, miljö och idrott


Författarna gick igenom vetenskapliga publikationer som jämfört näringstäthet, idrottsprestation, sjukdomsrisk och miljöpåverkan mellan växtbaserat ätande och blandkost.

Växtbaserade koster minskar risk för diabetes typ 2, hjärtsjukdom och vissa cancerformer, de minskar kolesterolvärde och oxidativ stress. De kräver mindre odlingsmark, mindre vatten och energi jämför med animaliebaserat ätande. Forskarna noterade inga negativa effekter för idrottare och noterar att ökat intag av antioxidanter via frukt och grönsaker kan vara en fördel.

Länk till studien finns här.

Lynch H, Johnston C, Wharton C. Plant-based diets: Considerations for environmental impact, protein quality, and exercise performance. Nutrients. 2018;10:1841-1857.

#hjärtkärlsjukdom #diabetestyp2 #växtbaseradkost #miljö #sport #idrott

bottom of page