top of page

Växtbaserad kost effektivt i behandling av diabetes typ 2

Människor med diabetes som söker en mer kraftfull behandling bör överväga en växtbaserad kost. Detta enligt ett forskarlag från USA och Japan.

Genom att kombinera resultat från sex studier fann forskarna att en växtbaserad kost signifikant förbättrar blodsockerkontroll vid diabetes typ 2. Tidigare studier har visat att växtbaserade koster kan förbättra det långa blodsockret (HbA1-C) så mycket som 1,2 enheter. Detta mycket mer än vad som åstadkoms med typiska diabetesmediciner i tablettform. Den nya studien är en meta-analys vilket ger hög evidens. Genom fokus på långsiktiga effekter och resultat av alla tillgängliga studier fann man att vinsten av att utelämna kött, ost och ägg, minskade HbA1-C så mycket som 0,7 poäng i vissa studier och i snitt 0,4 poäng. I de flesta studierna behövde inte deltagarna minska sitt kalori-intag eller mängden kolhydrater.

Rekommendationer från American Diabetes Association har lyft värdet av vegansk kost vid typ 2 diabetes i flera år. Resultaten från denna nya studie kommer ge läkare som önskar minska patienters läkemedel en större trygghet. För närvarande har 100 miljoner personer i USA diabetes eller förstadier till diabetes.

Länk till studien finns här.

Yokoyama Y, Barnard ND, Levin SM, Watanabe M. Vegetarian diets and glycemic control in diabetes: a systematic review and meta-analysis. Cardiovasc Diagn Ther. 2014;4:373-382.

Comments


bottom of page