top of page

Växtbaserad kost bäst för miljö och hälsa


Forskarna gick igenom tillgänglig forskning som värderar miljöbelastning och hälsoeffekter av 15 olika livsmedel. Avseende miljöbelastning värderade man försurning, övergödning, växthusgasutsläpp samt hur mycket odlingsmark och vatten som går åt vid produktionen. Avseende hälsoeffekter värderade man förtida död av alla orsaker och förekomst av hjärtkärlsjukdom, tarmcancer, diabetes och stroke.

Man fann att hela vegetabilier var mest gynnsamt när man vägde in både hälsa och miljö. Animaliska livsmedel och processade livsmedel som läsk och vitt mjöl var sämre i olika utsträckning, absolut sämst var rött kött och charkvaror. Till exempel har charkvaror 40 gånger större negativ påverkan på miljön jämfört med grönsaker och ökar risken för förtida död med 40%.

Forskarna har i intervjuer kommenterat resultaten och understryker vikten av att vi skiftar vårt ätande till mer från växtriket. Att ändra sättet vi producerar animaliska livsmedel har i jämförelse liten effekt.

Länk till studien finns här. Intervjuer med forskarna i The Guardian och NPR finns här och här.

Klar et al, Multiple health and environmental impacts of foods. PNAS first published October 28, 2019

#hälsa #miljö #växtbaseradkost #veganskkost

bottom of page