top of page

Välj vego och förhindra framtida pandemier


Just nu (24/11) har 60 miljoner människor infekterats av COVID-19 och 1,4 miljoner personer har dött till följd av infektionen. Bakom dom här siffror döljer sig förstås stora tragedier och obeskrivlig sorg. Vi måste fråga oss: Vad kan vi göra för att detta inte ska upprepas?

Johan Rockström twittrade 12 mars och reflekterade över att vi har stängt ned hela länder för att avvärja en stor risk, men varför ser vi inte en fraktion av denna mobilisering mot en mycket större risk – klimatkrisen?

En av de viktigaste åtgärder vi skulle behöva vidta för att rädda klimatet är att kraftigt minska eller sluta äta animaliska produkter. Faktum är att denna åtgärd även skulle göra det i närmaste omöjligt för nya pandemier att uppstå.

Att pandemier uppstår i produktionskedjan av animaliska produkter har i Sverige lyfts av professor Björn Olsen (se här) men tyvärr har han varit relativt ensam. Internationellt har det här orsakssambandet kartlagts av inte mindre än fyra vetenskapliga rapporter som publicerats nu under Corona-pandemin. En är publicerad av FN och en av FN-anställda forskare. Rapporterna kommer till samma slutsats. Pandemier uppstår under produktionen av animaliska livsmedel. Vidare har inte en enda pandemi i mänsklighetens historia kunnat spåras till växter. Alltså, ju mer vi ersätter mat från djurriket med mat från växtriket, desto mer minskar vi risken för framtida pandemier.

Du har säkert läst att så vitt vi vet så uppstod Corona-pandemin på marknader i Kina där det såldes vilda djur. Myrslokar och fladdermöss har pekats ut som källa till smitta. Du frågar dig säkert: Vad har det med min konsumtion av animaliska produkter att göra? Jag äter varken fladdermöss eller myrslok.

Jo, så här är det: Dels har tidigare pandemier haft sitt ursprung i den industriella djurhållningen som förser oss med animaliska produkter. 1997 bröt fågelinfluensan (H5N1) ut och ursprunget spårades till kycklingfabriker i Kina. 2009 hade vi svininfluensan (H1N1) som kunde spåras till grisfarmer i North Carolina i USA Men, faktum är att all framställning av animaliska livsmedel bidrar på olika sätt till en potentiell risk för pandemier.

Det finns grovt indelat fyra sätt att framställa mat från djurriket. Jakt, familjegårdar, industriell djuruppfödning och naturbeteskött. Dessa fyra bidrar alla på olika sätt till att överföra bakterier och virus från djur till människor och det här är en förutsättning för pandemier.

Jakt, familjegårdar och naturbeteskött står framförallt för att skapa en direkt kontakt mellan vilda djur och människor. Vid industriell djuruppfödning är denna kontakt mindre. Men när en sjukdom uppstår sprider den sig som en löpeld pga en enorm mängd djur som är genetiskt mycket lika, att de står så tätt och att de har sämre immunförsvar. Från djurfabriker kan sedan smitta spridas lätt genom djurtransporter, ventilation, döda djurkroppar och avföring.

För att undvika att smitta sprids till människor eller anliggande djurfabriker är det vanligt att stora besättningar djur avlivas eller att man ger sig ut och skjuter alla vilda djur i omgivande landskap. Till exempel skedde en massutrotning av vildsvin när afrikansk svinfeber spreds och i England sköts grävlingar i stor skala när bakterien mycobakterium bovis bröt ut bland boskap.

Vilka animalier är värst i att skapa pandemirisk? Rött kött och mjölkprodukter är som du säkert vet dom sämsta livsmedel du kan äta ur miljösynpunkt. Deras produktion innebär också en pandemirisk men sämst ur denna synvinkel är faktiskt fågel, ägg och fläsk, vilket du kanske anar av som de tidigare pandemierna fågelinfluensa och svininfluensa.

Utöver lidande och död orsakar pandemier gigantiska samhällskostnader. Varje månad av lock-down leder till en ekonomisk förlust motsvarande 2 %-enheter av BNP. I flera låg- och medelinkomstländer kan man förlora mer än hälften av sin BNP av vid en pandemi. En svår influensa uppskattar man alstrar samhällskostnader motsvarande ca 40 tusen miljarder.

Men vi kan undvika alla dessa kostnader, lidande och förtida död genom något så enkelt som ett grönare ätande. Men en politisk vilja att göra de ändringar som krävs är helt frånvarande. Inom EU finns inte bara en ovilja att främja växtbaserad matproduktion på bekostnad av animalisk. Tvärt om stödjer man animalisk matproduktion. Bara kött- och mjölkproduktion erhåller årligen 300 miljarder i stöd av våra skattepengar.

En växtbaserad kost kan även skydda oss från att bli svårt sjuka eller att avlida under en pandemi. Bland risksjukdomar för att bli svårt sjuk i Corona finner vi hjärtsjukdom, njursjukdom, cancer, diabetes typ 2 och övervikt. Risken för alla dessa sjukdomar minskar kraftigt om vi fokuserar vår mat på hela vegetabilier.

Om vi på allvar vill minska risk för framtida pandemier och minska vår personliga risk att bli svårt sjuka bör vi alltså välja en kost från växtriket och politiker som vill främja detta kostskifte.

David Stenholtz Bitr. överläkare onkologi Ordförande Läkare för framtiden

Denna artikel är tidigare publicerad i Matmagasinet Vego. För prenumeration, klicka här.

Referenser

Comments


bottom of page