top of page

Ungdomar som äter mer frukt och grönt har större muskelstyrka


Ny studie som publicerats i Journal of Musculoskeletal and Neuronal Interaction visar att ungdomar som åt mer frukt och grönt hade större muskelstyrka. 1 019 pojkar och 998 flickor som var 12 eller 15 år gamla fick testa sin muskelstyrka avseende handgrepp och hoppförmåga samt registrera sin kost i sju dagar.

Forskarna fann att pojkar och flickor som åt mer frukt och grönt hade signifikant högre hoppförmåga än de som åt mindre. Flickor som åt mer frukt och grönt hade även starkare handgrepp jämfört med de som åt mindre. Man kompenserade uträkningarna för störande faktorer (confounding factors) inklusive grad av fysisk aktivitet.

Forskarnas slutsats är att fynden i denna studie kastar ljus över behovet att fokusera på ökad konsumtion av frukt och grönsaker hos ungdomar som ett sätt att öka muskelstyrka.

Länk till studien finns här.

C.E. Neville, M.C. McKinley, L.J. Murray, C.A. Boreham, J.V. Woodside; Fruit and vegetable consumption and muscle strength and power during adolescence: a cross-sectional analysis of the Northern Ireland Young Hearts Project 1999-2001. J Musculoskelet Neuronal Interact 2014; 14(3):367-376

bottom of page