top of page

Stora hälsovinster med vegansk och vegetarisk kost sammanfattade


Författarna har analyserat den forskning som beskriver hur effektivt växtbaserade koster förebygger sjukdomar.

Deras slutsats är att en vegetarisk och speciellt en vegansk kost är effektiv för viktnedgång och kontroll av blodsocker och ger vinster för hjärta, kärl och ämnesomsättning. En växtbaserad kost kan vända förloppet vid hjärtkärlsjukdom, minska blodfetter och blodtryck.

Möjliga mekanismer för dessa hälsovinster är ökat intag fibrer, vegetabiliskt protein och antioxidanter samt minskat intag av mättat fett, kolesterol och kalorimängd. Författarna rekommenderar att framtida kostrekommendationer och politiska styrmedel fokuserar mer på växtbaserade koster som en verktyg för att förebygga och behandla kronisk sjukdom.

Länk till studien finns här.

Kahleova H, Levin S, Barnard N. Cardio-metabolic benefits of plant-based diets. Nutrients. 2017;9:848-861.

#diabetes #hjärtkärlsjukdom #övervikt #vegansk #vegetarisk #högtblodtryck

bottom of page