top of page

Starka samband mellan växtbaserade kostmönster och mindre demens


En ny stor litteraturgenomgång har publicerats denna vecka i senaste numret av tidskriften Advances in Nutrition. Forskarna har systematiskt gått igenom litteraturen som värderar olika kostmönster och deras relation till risk att drabbas av försämrad kognitiv funktion, demens eller Alzheimer.

Studier som värderade så kallad Medelhavskost fann att en högre följsamhet till Medelhavskost var associerade med minskad risk för försämrad kognitiv funktion, demens eller Alzheimer i 4 av 6 tvärsnittsstudier, 6 av 12 longitudinella studier, 1 klinisk prövning och 3 meta-analyser. För en västerländsk befolkning innebär följsamhet till Medelhavskost en kraftig ökning av intaget av hela vegetabilier och en minskning av animaliska produkter och processade livsmedel.

För andra i huvudsakligen växtbaserade kostmönster sågs ett samband mellan högre följsamhet och minskad risk för försämrad kognitiv funktion och/eller demens i alla 6 tvärsnittsstudier och i 6 av 8 longitudinella studier.

Länk till studien finns här.

van de Rest O, Berendsen AA, Haveman-Nies A, de Groot LC. Dietary Patterns, Cognitive Decline, and Dementia: A Systematic Review. Adv Nutr. 2015 Mar 13;6(2):154-168. doi: 10.3945/an.114.007617. Print 2015 Mar.

Commentaires


bottom of page