top of page

Samband mellan växtbaserad kost och sömnkvalitet


Personer som äter mer oprocessade vegetabiliska livsmedel – som frukt, grönsaker, fullkorn, baljväxter, nötter, frön och bär – uppvisar lägre risk för dålig sömnkvalitet. Detta enligt en studie som publicerats i tidskriften Sleep Health.


Forskarna analyserade matintag och sömnkvalitet hos 2 424 deltagare som var 45 år eller äldre. Uträkningarna justerades statistiskt med hänsyn till socioekonomisk status, livsstil och riskfaktorer för sjukdom.


Man fann att de som åt mest oprocessad växtbaserad mat uppvisade en halverad risk att ha sämre sömnkvalitet. De som åt mest processad växtbaserad mat uppvisade ökad risk för dålig sömnkvalitet.


Länk till studien finns här.


Tang S, Zhou J, Liu C, et al. Association of plant-based diet index with sleep quality in middle-aged and older adults: The Healthy Dance Study. Sleep Health. 2023:S2352-7218(23)00081-5. doi:10.1016/j.sleh.2023.04.003

Comments


bottom of page