top of page

Samband mellan växtbaserad kost och minskad risk för bröstcancer


En ny studie som publicerats i American Journal of Clinical Nutrition visar minskad risk för bröstcancer hos kvinnor som äter en mer växtbaserad kost.

Forskarna analyserade kostintag hos 4 417 kvinnor ur kohorten the Canadian Study of Diet, Lifestyle and Health (CSDLH) och 49 410 kvinnor ur kohorten the National Breast Screening Study (NBSS). Totalt 4 756 fall av bröstcancer fanns registrerade.

Tre kostmönster identifierades och deras samband med risk för bröstcancer räknades ut. Av dessa uppvisade ett mer växtbaserat (healthy) kostmönster 27% minskad risk för bröstcancer. Ett kostmönster med mer kött (meat and potatoes) uppvisade 26% ökad risk för bröstcancer i den ena kohorten (CSDLH). I den andra kohorten (NBSS) var kostmönster med mer kött assocerat med 31% ökad risk för bröstcancer.

Forskarnas slutsats är att ett mer växtbaserat kostmönster där rött kött begränsas kan vara associerat med minskad risk för bröstcancer, särskilt hos postmenopausala kvinnor.

Länk till studien finns här.

Chelsea Catsburg, Ryung S Kim, Victoria A Kirsh, Colin L Soskolne, Nancy Kreiger, and Thomas E Rohan. Dietary patterns and breast cancer risk: a study in 2 cohorts. Am J Clin Nutr April 2015. doi: 10.3945/​ajcn.114.097659

Comments


bottom of page