top of page

Samband mellan nötkonsumtion och återfall i bröstcancer


Kvinnor som äter mer nötter uppvisar lägre risk för återfall i bröstcancer. Detta enligt en studie som publicerats i tidskriften International Journal of Cancer.

Forskarna registrerade nötkonsumtion och canceröverlevnad under 8,3 år hos 2 449 kvinnor som drabbats av bröstcancer. Analysen var en del av Shanghai Breast Cancer Survival Study.

Man fann att de som åt mest nötter hade 27% lägre risk att avlida under uppföljningstiden och 52% lägre risk att drabbas av återfall i bröstcancer.

Länk till studien finns här.

Wang C, Gu K, Wang F, et al. Nut consumption in association with overall mortality and recurrence/disease-specific mortality among long-term breast cancer survivors. Int J Cancer. Published online October 19, 2021.

Comments


bottom of page