top of page

Samband mellan mjölkprodukter och minnesproblem


Mjölkprodukter är den största källan till mättat fett i större delen av världen, inklusive Sverige. Personer som äter mer mättat fett och feta mejeriprodukter uppvisar betydligt större försämring av kognitiv funktion i flertalet studier (se här, här, här  och här). Även totalt mjölkdrickande har tidigare uppvisat samband med minnesproblem (se här)

Även lätta mjölkproduker kan ha ett samband med försämrad kognitiv funktion. Detta enligt en studie som publicerats i tidskriften Nutrients.

Forskarna följde 13 751 deltagare i Athersosclerosis Risk in Communities (ARIC) i 20 år, registrerade deras mjölkdrickande och kognitiv funktion.

Man fann att de som drack mer än ett glas mjölk per dag eller mer hade 10 procent större risk för kognitiv försämring jämfört med de som drack mindre. 75 procent av mjölken som dracks av deltagarna var lätta mejeriprodukter.

Forskarnas reflektion av denna studie är att sambandet mellan mjölkprodukter och kognitiv försämring inte bara beror på mättat fett. Deras hypotes är att laktos och galaktos i mjölk orsakar inflammation i hjärnan vilket bidrar till utveckling av kognitiv försämring och demens.

Länk till studien finns här.

Petruski-Ivleva N, Kucharska-Newton A, Palta P, et al. Milk intake at midlife and cognitive decline over 20 years. The Athersclerosis Risk in Communities (ARIC) study. Nutrients. 2017;9:1134; doi:10.3390/nu9101134.

Komentar


bottom of page