top of page

Samband mellan lycka, frukost, frukt och grönt


Personer som äter frukost regelbundet och mer frukt och grönsaker uppvisar en högre grad av lycka. Detta enligt en studie som publicerats i tidskriften Eating and Weight Disorders.

Forskarna utförde en tvärsnittsstudie där 541 läkarstudenter i Iran fick svara på ett web-formulär med frågor relaterade till lycka och hur de åt.

Man fann att mätvärden för lycka var högre för personer som åt frukost, för dem som åt fler måltider per dag och för dem som åt mer frukt och grönsaker. De som frukost varje dag, åt mer än 8 portioner frukt och grönsaker per dag hade högst mätvärden för lycka.

Forskarnas slutsats är att hälsosamma kostvanor har ett samband med högre mätvärden för lycka.

Länk till studien finns här.

Frågan om det var kosten som påverkade välmåendet eller om det var välmåendet som påverkade kostval besvaras inte av studien. Tidigare forskning har visat att båda dessa samband föreligger. Vi äter ofta mer onyttigt när vi mår dåligt och en hälsosam kost kan förbättra vår psykiska hälsa. Ett exempel på det senare är när forskare i USA minskade kött, kyckling och fisk i kosten på studiedeltagare och därefter uppmättes förbättrad sinnesstämning.

Länk till den studien finns här.

Azadeh Lesani, Asghar Mohammadpoorasl , Maryam Javadi, Jabiz Modaresi Esfeh, Ali Fakhari, Eating breakfast, fruit and vegetable intake and their relation with happiness in college students. Eating and Weight Disorders – Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity, pp 1-7 First online: 29 February 2016

Bonnie L Beezhold and Carol S Johnston, Restriction of meat, fish, and poultry in omnivores improves mood: A pilot randomized controlled trial. Nutr J. 2012; 11: 9. Published online 2012 Feb 14

Commenti


bottom of page